Etyka adwokatów, prawników i radców prawnych

Etyka adwokatów, prawników i radców prawnych

Etyka w zawodzie prawnika, radcy lub adwokata jest czymś tak samo normalnym jak etyka w zawodzie lekarza czy też psychologa. Również tutaj bowiem pracownicy tych zawodów stają przed trudnymi, często etycznie niezgodnymi z ich poglądami problemami. Prawda jest jednak taka, że każdy prawnik, adwokat lub osoba związana z działalnością w tym zawodzie, musi swoje poglądy zostawić na boku i skupić się przede wszystkim na własnej działalności, czyli na dobru swojego klienta.

Aby zrozumieć, z jakimi często problemami etycznymi zmaga się prawnik lub adwokat, wystarczy chociażby wspomnieć o konieczności zachowania tajemnicy adwokackiej. Jeżeli adwokat musi bronić swojego klienta, który jest winny i adwokat o tym wie, wówczas staje on przed trudnym wyborem. Etyka jednak nakazuje mu przede wszystkim bronić interesów swojego klienta i tutaj nie ma nic dziwnego, bowiem klient jest najważniejszy. Dodatkowo, etyka nakazuje również na stosowanie odpowiednich środków, a także dowodów, w sposób zgodny z etyką prawniczą, czyli tak, aby druga strona mogła się z owymi środkami i dowodami wcześniej zapoznać.

Prawo należy do najtrudniejszych aspektów naszego życia, jeśli chodzi o jego interpretacje. Obecne standardy prawne są coraz trudniejsze do zinterpretowania przez typowego Kowalskiego. Z drugiej strony stosowanie kruczków i luk prawnych, to chleb powszedni adwokata. Ten jednak zawsze objęty jest ową etyką adwokacką, tak ważną, jeśli chodzi o wykonywanie tego trudnego, często „dwulicowego” zawodu.